Hv3

Etusivulle


väliraskas henkilöjunaveturi

638 - 647   1921
781, 782   1932
783 - 785   1933
991      1940
992 - 995   1941
996, 997   1938
998, 999   1939

nrot 638 - 647 Berliner Maschinenbau AG, Saksa

nrot 781 - 785 Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus, Tampere

nrot 991 - 999 Lokomo Oy, Tampere


24 kpl
pyörästö 4-6-0
lempinimet "Hinderburg" (saksalaisvalmisteiset),
"Heikki" tai "Mörssi"

Kun Vr tilasi 1920 Schwartzkopffilta lisää Hv2-tyyppisiä vetureita, ne päätettiin varustaa suuremmille 4-akselisilla tendereillä ja Knorr-esilämmittimillä. Muilta osin ne olivat täysin Hv2-veturien kaltaisia ja saivat sarjamerkin H9.

1942 veturit jaettiin kahteen sarjaan siten, että 4-akselisella tenderillä varustetut saivat tunnuksen Hv3. Saksasta tilatut veturit saivat numerot 638-647, seuraava erä tilattiin Tampellalta 1932 (781-785), ja Lokomolta 2 erää 1937 ja -39 (991-999). Eri tilaussarjat poikkesivat hieman toisistaan. Kotimaiset veturit varustettiin korkeampi paineisella kattilalla (ne olivat myös vetovoimaltaan hieman parempia), ja varustettiin esilämmittimen sijaan poistohöyryimurilla. Lokomon valmistamissa tendereissä on korkeammat laidat kuin muussa sarjassa, myös valonheittimet ja sähkögeneraattorit kasvoivat, ja niissä oli kuparin sijaan teräksiset tulipesät. Hv3-sarjassakin nopeus nostettiin 95km/h:iin pienillä muutoksilla.

Hv3:t sijoitettiin aluksi Helsinkiin, Tampereelle ja Viipuriin pika- ja henkilöjunaliikenteeseen, myöhempiä varikkoja olivat mm. Kouvola, Pieksämäki ja Seinäjoki. Hv3 oli tärkein henkilöliikenteen vetäjä 1920- ja 30-luvuilta 40-luvun lopulle. Ne väistyivät ensin Hr1-veturen tieltä Helsinki-Tampere ja Helsinki-Kouvola -väleiltä, dieselöinnin myötä ajot vähenivät ja viimeinen Hv3 poistettiin käytöstä kesällä 1970. Veturit 638-647 hylättiin 1965 ja romutettiin, uusimmat olivat aikansa varastoituna. Hv3-vetureiden suuri lukumäärä ja pitkä toimintakausi kertovat niiden käyttökelpoisuudesta Vr:n höyrykaudella.

tyyppi 2C h2
pituus 17,636 m
vetovoima 6950/7530 kp
tyhjäpaino 51,9 Mp
työpaino 57,1 Mp
akselipaino 12,8 Mp
vetopyörien läpimitta 1,75 m
suurin sallittu nopeus 80/95 km/h
vesitila 19 m³
hiilitila 6 m³
halkotila 12 m³
tulipinta 109,8 m²
tulistin 30,7 m²
työpaine 12 kp/cm²
sylinetri/isku 510/600 mm