Hr1

Etusivulle


raskas henkilöjunaveturi

1000       1939
1001 - 1002  1937
1003 - 1004  1939
1005       1940
1006 - 1009  1948
1010 - 1011  1949
1012 - 1019  1955
1020 - 1021  1957

nrot 1000-1011 ja 1020-1021 Lokomo
nrot 1012-1019 Tampella

22 kpl
pyörästö 4-6-2
lempinimi "Ukko-Pekka"

Pikajunien suurentuessa, nopeuksien kasvaessa sekä pysähdystiheyden lisääntyessä kävivät vuosina 1915-1933 hankitut Hv1-3 veturit nopeudeltaan ja vetokyvyltään riittämättömiksi. Vuonna 1936 Valtionrautatiet tilasi Lokomolta kaksi huomattavasti kookkaampaa pikajunaliikenteeseen tarkoitettua veturia. Tällaisia vetureita on sittemmin vuosina 1937-1957 valmistunut kaikkiaan 22 kpl. Vetureille annettiin aluksi sarjamerkki P1, joka vuonna 1942 muutettiin Hr1:ksi.

Tämä kuusikytkyinen veturityyppi on varustettu 2-akselisella Krauss-Helmholtzin etutelillä ja Adamsin laahusakselilla sekä 4-akselisella tenderillä. Veturi on kaksoiskoneistoinen tulistinveturi, jossa on kankikehys sekä Walschaertin luistikoneisto. Kattila on huomattavan suuri verrattuna aikaisempiin höyryvetureihimme. Ulkonäöltään Hr1 eroaa vanhemmista sarjoistamme paitsi suuremman kokonsa myös etuosansa savulevyjen ansiosta. Vetureissa 1014, 1020 ja 1021 on pienemmät saksalaismalliset savulevyt.

Vuosina 1949-1963 tämä veturisarja oli tärkein pikajunien vetäjä. Vetureista kaksi on vielä käyttökuntoisia. 1009 (Steam Traction, Pasila) ja 1021 (VR Pasila).

tyyppi 2C1 h2
pituus 22,25 m
vetovoima 11610 kp
työpaino 93,0 Mp
akselipaino 17,2 Mp
vetopyörien läpimitta 1,900 m
suurin sallittu nopeus 110 km/h
vesitila 27 m³
hiilitila 9,0 Mp
halkotila 16 m³
tulipinta 195,4 m²
työpaine 15 kp/cm²
sylinteri/isku 590/650 mm
  
  
       (Yllä: Hr1 - 1009 käyttökunnossa 2006)                                   (Yllä: Hr1 - 1021 käyttökunnossa 2006)
Linkki sivulle Kurt Ristniemi "The 1005 Ukko-Pekka"